Catà Germans SL   participa en la Taula per la Formació del Baix Penedès

Catà Germans SL participa en la Taula per la Formació del Baix Penedès

Catà Germans , una empresa amb més de 60 anys d’experiència situada a Banyeres del Penedès, al Baix Penedès va participar a la primera reunió de la Taula per la Formació del Baix Penedès organitzada pel Consell Comarcal i la Diputació de Tarragona. Hi va prendre part Jaume Catà Mitjans, fundador de l’empresa. Per Catà Germans és molt important poder formar els treballadors i disposar d’una borsa de treball especialitzada.

En aquesta primera reunió es vol captar la visió del teixit empresarial comarcal. Per això està oberta a la participació d’empreses, directors de RRHH, autònoms… A més de representants de l’Administració Pública i dels Centres de formació. En un primer pas es vol fer una diagnosi molt acurada de les necessitats empresarials i formatives, detectar mancances de formació, i oportunitats de futur.

La Taula per la Formació del Baix Penedès té l’objectiu central d’adequar qualitativament i quantitativa el sistema de formació professional reglada i no reglada a la comarca del Baix Penedès per aconseguir millorar la formació mitjana de la població, i adequar les noves propostes formatives a les necessitats de les empreses mitjançant el treball coordinat de tots els agents públics i privats en la matèria, en benefici d’una major ocupació comarcal i disminuir el nombre de persones a l’atur.

La direcció.