Catà Germans SL  ha signat un conveni de col·laboració amb l’administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d’Educació per a la formació de nous professionals.

Catà Germans SL ha signat un conveni de col·laboració amb l’administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d’Educació per a la formació de nous professionals.

Catà Germans, ha signat un conveni de col·laboració amb l’administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d’Educació, per a la formació de nous professionals. Amb aquest acord, Catà Germans ofereix la incorporació d’alumnes en pràctiques a l’empresa per formar-se en un entorn real.

Amb la formalització d’aquest conveni, que es va firmar el passat mes de juliol, ja hi ha prevista la incorporació  d’alumnes de l’ INSTITUT PERE MARTELL, coincidint amb l’inici d’aquest proper curs i per un període  de 9 mesos (fins a la finalització del curs).

D’aquesta manera, els alumnes que cursin el grau o FP dual de soldadura i caldereria, poden realitzar la formació pràctica en un entorn real. L’objectiu d’aquesta tipologia d’estudi és oferir a l’alumne complementar la seva formació teòrica, amb experiència laboral, remunerada,adquirint una experiència professional que podrà posar al currículum. 

Per a Catà Germans, és important col·laborar en la promoció i desenvolupament del cicle formatiu, i d’aquesta manera, potenciar persones que mostren un interès en aquesta especialitat laboral, i facilitar la formació de nous professionals.