Altres processos

Home / Processos / Altres processos
Cilindrat xapes – Corbament tubs i perfils

Tenim diferents tipus de cilindres per a xapes, tubs, perfils i massissos, com també de corbadores per a tubs i perfils.

 

Soldadura MIG, TIG, MAG, de punts…

Oferim diferents possibilitats de soldadura amb personal altament qualificat per poder donar una gran diversitat d’acabats.

 

Fixacions autoinseribles

Disposem de premses CNC per a la col·locació de diferents tipus de fixacions autoinseribles, com femelles, cargols, separadors…

 

Roscatges–avellanats – Femelles de reblar – Perns d’impacte

Amb diferents tipus de maquinària automàtica generem roscatges i avellanats i podem fer la col·locació de femelles inseribles i perns d’impacte.

 

Màquines de polir, vibrar i sorrejar

Disposem de maquinària amb diferents processos per poder generar una àmplia varietat d’acabats en les peces fabricades.